Svaret er like selvfølgelig som det er unøyaktig; alle! De to siste Steve-notes har jeg hatt et sted mellom fem og ti tabs åpne samtidig, alle med en eller annen “live”-blog. Men ikke alle er like gode, og mange er kun et relé for andre. Så hvis man skulle velge én (eller kanskje to), hvilken skal man da velge? Jeg vil forsøke å liste opp noen og forklare hva jeg synes har vært godt med dem tidligere, kommentér gjerne og kom med andre forslag.

  • TUAW – meta-live blog: Gode kommentarer, nøyaktig gjengivelse, men relativt langsom og lite “live”-aktig.
  • MacRumors: Enkel, hurtig, ofte oppdatert, men ingen bilder og i stikkordsform.
  • Engadget: Ikke like hurtig som MacRumors, men gjengir ofte sitater i sin helhet. Har relativt mange bilder, selv om de først kommer et par minutter etter at de er tatt (de tar jo tross alt litt lengre tid å legge opp enn tekst).
  • iLounge: Litt varierende. Ved et par anledninger har de kun referert andre sider, men de er stort sett hurtige og når de refererer samler de informasjoner fra flere sider.
  • Mac1: Veldig varierende. Har et par ganger kun gjengitt andre sider, men hadde gode kommentarer og refleksjoner under MWSF2007.
  • Mediamac: Det har visst ikke lykkes for dem de gangene de har forsøkt. Ender stort sett opp med en eller to poster etter at Steve-note er ferdig.

Så hvilken skal jeg velge i år? Alle sammen, selvfølgelig, igjen.

\Haakon

Tags: