Automator

Den 27. marts 2008, i Apple, af jkleis

Du har sikkert haft brug for at omdøbe en masse filer – f. eks. Billede 1, Billede 2, …, Billede 9 – Og du vil egentlig hellere have at de hed Sommerferie-001.jpg ….

Eller hvis man gerne vil have datoen tilføjet til filnavnet. Og helst I engelsk format så de bliver ordentligt sorteret.

Hmmm, nu kan man så sidde og skrive alle titlerne om – Gaab. Man kan selvfølgelig også tage en tur på internettet – hvor man f.eks. kan finde Renamer 4 mac men man kan også bruge omdøbingsomgaven som en anledning til at gøre Automator til din ven.
For Apple har allerede lavet mulighed for at omdøbe sine filer vha. Automator. Hvis du vil starte med en blød introduktion til Automator, så se Automator – en lille introduktion

Hent dine Finder elementer
Omdøbningsskripet antager at du allerede har valgt dine filer som du vil omdøbe i finder. For at få disse filer frem – start Automator – og fra Arkiver og mapper – træk Hent Valgte emner over I aktionssekvensen.

Omdøb finderemner
Træk Omdøb finderemner (også fra arkiver og mapper) over I din aktionssekvens. Her vil Automator spørge om du vil kopiere dine Finder emner, hvilket ikke kan anbefales I denne situation.

I omdøbselement findes en rullemenu . hvor man har en del valgmuligheder, F.eks.  sæt I rækkefølge. Der er der også mulighed for at vælge et nyt navn – samt om de fortløbende indeks skal være før eller efter filnavnet. Derudover kan man tilføje dato eller tekst – eller at erstatte teksten.

Sorter dine valgte finderemner
Hvis man vælger sæt I rækkefølge i omdøb menuen – bliver rækkefølgen ikke altid som man havde tænkt sig udfra hvordan de står i finderen,  Derfor kan det være smart at indsætte et sorter emner i finder – f.eks. efter Dato før at du omdøber objektet.

Fleksibel omdøbning
Nu er det ikke specielt smart kun at være i stand til at omdøbe alle ens filer med Sommerferie – og når man så når til efterårsferien skal man lavet et nyt skript. Så i omdøb finderemner – vælg Vis denne handling når arbejdsgang afvikles i indstillinger (nederste grå element)

Hele  dit workflow kan så f.eks. se ud som:

Brug dit workflow
Nu har du et færdigt automator workflow, der bare skal gemmes. Du kan f.eks. gemme det i Arkiv:”Arkiver som tilbehør”. Og så kan det vælges i Finderen efter at man har valgt sine emner ved at kontrol-klikke i finderen. Derefter vælg mere, endelig vælg automator og så skriptnavnet. Fremgangsmåden er vist nedenfor:

Let tilgangen til dit skript
Ovenstående procedure er dog næsten ligeså besværlig som hvis man skulle lave skriptet på ny. I stedet kan man gemme det som et eksekverbart program. Det kan så f.eks. startes fra quicksilver, eller trækkes måske smartere for dem der er til mus – ved at trække det op i Finder menuen, som vist herunder. For at omdåbe sine valgte filer, trykker man så blot på ikonet!

Håber at ovenstående giver lidt inspiration til at få mere ud af din mac!

Note:
Ovenstående omdøbningsprocedure kan også bruges når man konverterer en pdf-fil til billeder. Her smider omdøbningsprogrammet alle filer med tilfældige navne – som f.eks. QCTXI JdsiJSO etc. Her er der virkelig brug for at omdøbe filnavnene, men det skal helst være inden i det Automator workflow der omdanner billederne.

Stabilitets note:
Personligt får jeg nogle fejlmeddelelser når jeg kørerovenstående workflow – håber at det blot er hos mig.


 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *